Nasze sekcje


Sekcja wokalna

Zajęcia wokalne dla młodzieży odbywają się pod kierunkiem Pani Doroty Helbik-Słobodzian.
Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.00Orkiestra dęta

Jesienią 2001 roku, na wniosek władz miasta, muzycy Paweł Pyda i Franciszek Stańczyk podjęli się szkolić chętną do grania w orkiestrze dętej, młodzież z Karlina i okolicy. Trzeba było nauczyć ich grać,a następnie przystosować do gry w zespole. W Karlinie działało jeszcze kilku muzyków ze starej orkiestry. Do tej grupy stopniowo dochodzili młodzi muzycy. Paweł Pyda prowadził zajęcia na klarnecie i saksofonie a Franciszek Stańczyk na trąbce, puzonie i tubie. Próby odbywały się we wtorki i soboty i tak jest do dzisiaj. Zespół działał z początku przy O.S.P. w Karlinie a następnie przeszedł pod opiekę Karlińskiego Ośrodka Kultury. Orkiestra uczestniczy w obchodach świąt 3-go Maja, 11 Listopada, Bożego Ciała a także w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
W swojej działalności brała udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie(trzykrotnie), na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gryficach a także uczestniczyła w wymianie kulturalnej miast partnerskich Karlino – Wolgast – Niemcy (dwukrotnie) .Corocznie otwiera Bieg Papieski organizowany przez Urząd Miasta oraz gra podczas uroczystości dożynkowych.

Obecnie zespół liczy ok. 20 osób,w większości uczniów szkół podstawowych, gimnazjów a także kilka osób starszych.

Nauka gry na instrumentach odbywa się pod kierunkiem Pana Pawła Pydy oraz kapelmistrza Pana Edwarda Klepczyńskiego. Zajęcia odbywają się w:

  • środa 16.00 – 18.00
  • sobota 10.00 – 12.00

Sekcja plastyczna

Zajęcia plastyczne odbywają się pod kierunkiem Pani Grażyny Parczewskiej w dwóch grupach: dzieci 5 – 7 lat i dzieci 8 – 13 lat. Zajęcia odbywają się w czwartki:

  • 15.30 – 16.15 – grupa młodsza
  • 16.30 – 18.15 – grupa starsza

Zajęcia mają na celu:
– pobudzanie wyobraźni,
– umiejętność pracy w grupach,
– zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami plastycznymi,
– dostrzeganie wartości w pracy na bardzo dużych formatach brystolu jak i form przestrzennych,
– przygotowanie do uczestnictwa w konkursach plastycznych.
Wszystkie zajęcia odbywają się rytmach muzyki, dzięki czemu w każdej przerwie w pracy można sobie potańczyć.