Nasze sekcje

Sekcja taneczna

Zajęcia taneczne odbywają się pod kierunkiem Pani Marzeny Spolskiej, która jest opiekunem zespołów tanecznych „Crazy Step” oraz „Taneronki” działających w ramach sekcji tanecznej.

Zajęcia zespołu odbywają się w:

  • poniedziałki 17.15 – 18.15
  • środa         15.30 – 16.30
  • czwartki      17.15 – 18.15

Sekcja wokalna

Zajęcia wokalne dla młodzieży odbywają się pod kierunkiem Pani Doroty Helbik-Słobodzian.


Chór „Passionato”

logo PASSIONATOChór ,, Passionato “ swoją działalność rozpoczął we wrześniu 1993r.
Powstał na bazie chóru kościelnego, istniejącego od lat 50-tych ubiegłego wieku, prowadzonego przez kilku dyrygentów – muzyków. Z inicjatywy Władz Miasta, po trzyletniej przerwie, został reaktywowany i od tamtej
pory z powodzeniem jest prowadzony przez Władysława Stefaniaka – od 47 lat aktywnego członka Koszalińskiego Chóru Nauczycielskiego.
Szkoda tylko, że trudno jest u nas o powiększenie stanu liczebnego – kiedyś nasz chór liczył ponad 30 członków, 15 już dołączył do chórów anielskich, a aktualnie jest nas 18, kilkoro przed i po 80-tce. Najczęściej śpiewamy w kościele, ale świecki repertuar prezentujemy również często z okazji uroczystości rocznicowych, okazjonalnych, a nawet 5 razy śpiewaliśmy w mieście partnerskim – Dargun.


Orkiestra dęta

Jesienią 2001 roku,na wniosek władz miasta, muzycy Paweł Pyda i Franciszek Stańczyk podjęli się szkolić chętną do grania w orkiestrze dętej, młodzież z Karlina i okolicy. Trzeba było nauczyć ich grać,a następnie przystosować do gry w zespole. W Karlinie działało jeszcze kilku muzyków ze starej orkiestry. Do tej grupy stopniowo dochodzili młodzi muzycy. Paweł Pyda prowadził zajęcia na klarnecie i saksofonie a Franciszek Stańczyk na trąbce, puzonie i tubie. Próby odbywały się we wtorki i soboty i tak jest do dzisiaj. Zespół działał z początku przy O.S.P. w Karlinie a następnie przeszedł pod opiekę Karlińskiego Ośrodka Kultury. Orkiestra uczestniczy w obchodach świąt 3-go Maja, 11 Listopada, Bożego Ciała a także w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
W swojej działalności brała udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie(trzykrotnie), na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gryficach a także uczestniczyła w wymianie kulturalnej miast partnerskich Karlino – Wolgast – Niemcy (dwukrotnie) .Corocznie otwiera Bieg Papieski organizowany przez Urząd Miasta oraz gra podczas uroczystości dożynkowych.

Obecnie zespół liczy ok. 20 osób,w większości uczniów szkół podstawowych,gimnazjów,a także kilka osób starszych.

Nauka gry na instrumentach odbywa się pod kierunkiem Pana Pawła Pydy oraz kapelmistrza Pana Edwarda Klepczyńskiego. Zajęcia odbywają się w:

  • środa 18.00 – 20.00
  • sobota 10.00 – 12.00

Sekcja plastyczna

Zajęcia plastyczne odbywają się pod kierunkiem Pani Grażyny Parczewskiej w dwóch grupach: dzieci 5 – 7 lat i dzieci 8 – 13 lat. Zajęcia odbywają się w piątki:

  • 15.30 – 16.30 – grupa młodsza
  • 16.45 – 18.45 – grupa starsza

Zajęcia mają na celu:
– pobudzanie wyobraźni,
– umiejętność pracy w grupach,
– zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami plastycznymi,
– dostrzeganie wartości w pracy na bardzo dużych formatach brystolu jak i form przestrzennych,
– przygotowanie do uczestnictwa w konkursach plastycznych.
Wszystkie zajęcia odbywają się rytmach muzyki, dzięki czemu w każdej przerwie w pracy można sobie potańczyć.