Punkt pomocy prawnej

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatne pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015. 1555) i porozumieniu zawartego pomiędzy Gminą Karlino i Powiatem Białogardzkim w Karlińskim Ośrodku Kultury przy ul. Parkowej 1 w Karlinie w pokoju nr. 108 funkcjonuje Punkt nieodpłatne pomocy prawnej.

Punkt czynny jest w dniach:
poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00
wtorek od godz. 10.00 do godz. 14.00

czwartek od godz. 10.00 do godz. 14.00

INFORMATOR NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ