Świetlice

Karliński Ośrodek Kultury jest administratorem jak również organizatorem pracy merytorycznej świetlic wiejskich. Obecnie na terenie naszej gminy funkcjonuje 16 świetlic. W każdej świetlicy jest zatrudniony opiekun świetlicy, który jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, organizację oraz przebieg zajęć. Są to osoby komunikatywne, kreatywne i zaangażowane w swoją pracę, wybrane przez mieszkańców danej miejscowości.

Świetlice wiejskie jako są miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz punktem spotkań i zebrań mieszkańców wsi. Ich działalność ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej.

Zajęcia organizowane w świetlicach wiejskich prowadzone są dwa razy w tygodniu – przeważnie są to piątki i soboty. Na prośbę mieszkańców w kilku miejscowościach została zwiększona ilość godzin w tygodniu ze względu na większą ilością młodzieży. Dzieciom korzystającym z świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć.
Na terenie wiejskim prowadzona jest również działalność na placach zabaw, z których najchętniej korzystają najmłodsze dzieci.

W czasie wolnym od zajęć świetlice stanowią zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia szkoleń, pokazów czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich. W świetlicach organizowane są również zabawy i dyskoteki. Wszyscy uczestnicy, którzy odwiedzają świetlicę znajdują tu coś dla siebie, miło spędzając czas.