Dzień Osadnika2016

Serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji Dnia Osadnika, które odbędą się 20 marca w Karlińskim Ośrodku Kultury o godz. 16.00.
Natomiast już od godziny 15.00 rozpoczniemy II Turniej KARLINOPOLIS z okazji Dnia Osadnika.

Chętnych na turniej zapraszamy do Muzeum Ziemi Karlińskiej. Niespodzianką będzie również gra KARLINOPOLIS w dużym formacie.
W teście wiedzowym Moja Mała Ojczyzna będzie można wygrać tablet.

 

PROGRAM:

20.03.2016

15:00   Turniej KARLINOPOLIS

16:00 Oficjalne otwarcie uroczystości i powitanie uczestników z okazji Dnia Osadnika.

Wręczenie nagród za konkursy przygotowane przez SP Karlino:

– Fotografia rodzinna

– Drzewo genealogiczne OSADNIKA LUB ABSOLWENTA SZKOŁY

– Zgadnij -co to, gdzie to jest?

– Test wiedzowy MOJA MAŁA OJCZYZNA

– Podsumowanie i nagrodzenie zwycięzców KARLINOPOLIS oraz testu wiedzowego

17:00 Koncert – Zbyszek Wojciechowicz

Ponadto:

– wystawa pokonkursowa

– słodki poczęstunek

 

Od roku 2015 Dni Osadnika obchodzimy 20 marca. Do tego roku była to data 4 marca. Zmiana daty obchodów Dnia Osadnika wynika z przeprowadzenia kwerendy w kronikach miejskich oraz zasobów w Archiwum Państwowym w Koszalinie. W rezultacie przeprowadzonych badań udało się ustalić, kiedy do Karlina przybyli pierwsi mieszkańcy narodowości polskiej. W kronikach miejskich znaleziono dwa teksty. Są to spisane rozmowy przez naszego kronikarza Bolesława Kudłę ze Stanisławem Pawlińskim oraz Zygmuntem Gruchotem. Z tych rozmów, zwłaszcza z rozmowy Stanisława Pawlińskiego wynika, że pierwsi osadnicy przybyli do Karlina około 20 marca 1945 roku. Byli to m.in. Stanisław Pawliński, Antoni Głuszko, Jan Malinowski, Henryk Szulc, Stanisław Sowa. Te same osoby wymienia w swoich wspomnieniach pan Zygmunt Gruchot, który przybył do Karlina na początku kwietnia 1945 roku.

Natomiast przeprowadzona kwerenda w zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Koszalinie nie ustaliła kiedy w Karlinie pojawili się pierwsi osadnicy. Pierwsze dokumenty wytworzone przez polską administrację w Karlinie, znajdujące się w zasobie AP w Koszalinie pochodzą z maja 1945 roku. W związku z przeprowadzonymi badaniami, ustalono datę przybycia pierwszych osadników do Karlina z 20 marca 1945 roku.

Serdecznie zapraszamy

PLAKAT a3