Komunikat o czasowym zawieszeniu działalności

W związku z podjęciem decyzji o czasowym zamknięciu instytucji kultury przez sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, iż Karliński Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej zawieszają swoją działalność do odwołania.
Jednocześnie informujemy o odwołaniu wszystkich zajęć oraz wydarzeń w w/w placówkach (lekcji muzealnych, warsztatów, wernisaży w tym Obchodów Dnia Osadnika oraz turnieju KARLINOPOLIS).
O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować na naszym facebooku i stronie internetowej.

Komunikat Ministerstwa Kultury