NOWY PLAC ZABAW

 „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino – plac zabaw przy ulicy Sosnowej w Karlinie” w ramach tego projektu powstał funkcjonalny plac zabaw utrzymany w klimacie morskim i rybackim. Na terenie rekreacyjnym zostały zamontowane min. dwa zestawy zabawowe, w tym jeden wizualnie przypominający statek, huśtawkę wagową, karuzelę, podwójny sprężynowiec o kształcie delfina, sprężynowiec o kształcie statku, sprężynowiec o kształcie ryby, 3 ławki z oparciem oraz tablica edukacyjna związana z zagrożonymi gatunkami ryb. W ten sposób powstało doskonałe miejsce zabaw dla dzieci oraz  miejsce do  wspólnej integracji lokalnej społeczności w każdym wieku.

Całkowity koszt inwestycji 151 599 ,00 zł.

Dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”  w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze” wynosi 128 859,15 zł

 

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego