Otwarcie placu zabaw

W sobotę -23 marca- oficjalne został otwarty plac zabaw przy ul. Sosnowej, który powstał w ramach projektu ,,Rozwój ogólnodostępnej struktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino- plac zabaw przy ulicy Sosnowej w Karlinie”. Mieszkańcy osiedla mogą się cieszyć wspaniałym miejscem do wspólnej, sąsiedzkiej integracji. Całkowity koszt inwestycji to 151 599,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 128 859,15 zł