Piknik rybny na powitanie lata

W sobotę 24 czerwca  podczas powitania lata na przystani kajakowej  „Wodnik” w Karlinie odbył się piknik rybny pt. „Rybka na powitanie lata” zorganizowany przez Karliński Ośrodek Kultury. Były kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci, konkurs rybacki i pogawędka pod hasłem. „bezpieczne wakacje nad wodą” przygotowana przez WOPR. Dopełnieniem całej imprezy była bitwa na dwie patelnie, która toczyła się pomiędzy Patrycją Rygusiak i Mateuszem Krojenką. Potrawy rybne zaserwowane przez Gwiazdy MasterChefa cieszyły się ogromnym powodzeniem.  To wszystko w pięknie podświetlonej scenerii Rzeki ogniem płynącej czyli pokazu ognia.
Impreza była impulsem do zachowania i propagowania rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zaangażowanie uczestników do brania czynnego udziału w wydarzeniu związanym z rybactwem.
Całkowity koszt projektu 38 800,23 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Fundusz Morski i Rybacki w kwocie 32 500,00 zł.