Zapraszamy na wystawę prac plastycznych

Wystawa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego, nadesłanych na konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Jak spędzam wspólnie czas z rodziną”.
Konkurs przeprowadzony w 2015 roku w ramach Programu Wojewódzkiego „Region dla Rodziny”. Patronat honorowy nad konkursem objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Wystaw jest dostępna w holu Karlińskiego Ośrodka Kultury do końca września 2016r.

rodzinanaj