Karlińska Wigilia Miejska 2022

17.12.2022 r. mieszkańcy Karlina i okolicy spotkali się na tradycyjnym już przedświątecznym spotkaniu. Wigilia Karlińska z kiermaszem świątecznym połączona była z uroczystym otwarciem parku przy ul. Parkowej, który został zrewitalizowany w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Świąteczne uroczystości przygotowane przez Karliński Ośrodek Kultury rozpoczęła msza święta w karlińskim kościele. Następnie korowód prowadzony przez mikołajkowe kucyki z Reimann Team oraz Mikołaja przeszedł do parku, gdzie czekały już kiermaszowe stoiska, świąteczne stoły, ogniska i scena.
 
Park oficjalnie otworzył burmistrz Waldemar Miśko z Beatą Klepuszewską – przewodniczącą Rady Miejskiej w Karlinie w towarzystwie wicemarszałka województwa – Tomasza Sobieraja, który przyjechał do Karlina złożyć świąteczne życzenia mieszkańcom.
Spotkanie świąteczne to przede wszystkim okazja do wzajemnych życzeń. Burmistrz Karlina życzył mieszkańcom, aby w tych trudnych czasach wspierali się nawzajem, ale także pamiętali, że dobre słowo, przyjaźń i miłość to są rzeczy, które pozwalają nam dobrze żyć i z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Dobre słowo i najlepsze życzenia złożyli również Przewodnicząca Rady Miejskiej i ks. Dariusz Rataj – proboszcz karlińskiej parafii, który życzył zebranym Bożej miłości, która sprawia, że wszystko wygląda inaczej.

Po życzeniach przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem, rozmowy, degustację świątecznych przysmaków oraz wysłuchanie występów przygotowanych przez lokalnych artystów. Od przedszkolaków po dorosłych. Również ukraińska młodzież przygotowała piosenkę i włączyła się do wspólnych działań podczas świątecznego spotkania. Gratulujemy wszystkim występującym z przedszkola, szkół z terenu miasta i gminy, sekcji wokalnych i orkiestry KOK, a także Karmelovemu Studio.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w stworzenie tego świątecznego wydarzenia!