„Mandarynka czy cytrynka”

13 października 2016r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karwinie kl.0-4 wspólnie ze strażnikami Straży Miejskiej oraz Karlińskim Ośrodkiem Kultury przeprowadzili akcję „Mandarynka czy Cytrynka” na drodze Nr.6. Celem działań była akcja informacyjna dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nagradzano mandarynką przechodniów oraz kierowców, którzy w sposób prawidłowy zachowywali się jako uczestnicy ruchu drogowego.

Natomiast dla osób, które  nie  stosowali się do znaków oraz przepisów ruchu drogowego wręczane zostały plasterki cytryny. Osoby te musiały zjeść je na oczach dzieci obiecując jednocześnie, że odtąd będą bardziej uważne.

Realizacja programu „Mandarynka czy cytrynka” była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.