„MIASTO MOJEGO ŻYCIA – anatomia tragedii po alkoholu i narkotykach”

Zespół „NA OSTATNIĄ CHWILĘ” oraz „TELEPATHIA” – 15 czerwca zaprezentował w Karlińskim Ośrodku Kultury program pt.„MIASTO MOJEGO ŻYCIA – anatomia tragedii po alkoholu i narkotykach” w formie  warsztatów profilaktycznych dla kl. VI SP w Karlinie.

„IDEĄ”  programu jest to, by młody człowiek całkowicie sam, bez żadnej pomocy osób trzecich sprawdził własne możliwości, kiedy jest pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających, a w ten sposób OBALAMY MITY panujące wśród młodych ludzi, iż nawet mała ilość alkoholu „nie szkodzi”. Głównym założeniem prezentowanego programu to uświadamianie młodemu człowiekowi, iż skutki alkoholizmu i narkomanii dotykają nie tylko jego samego, ale również cały otaczający go świat!!!

Realizacja programu była możliwa dzięki dotacji z Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.