Partnerskie spotkanie rolników – Karlino 2021

24-26.09.2021 odbyło się kolejne już „Partnerskie spotkanie rolników – Karlino 2021” dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz budżetu państwa – Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca.
Celem projektu była integracja polsko-niemiecka i wymiana doświadczeń z przybliżeniem rolniczych tradycji i regionalnych przepisów i oprawy towarzyszącej świętu plonów.
Podczas spotkania goście z naszych gmin partnerskich Dargun i Wolgast odbyli warsztaty kulinarne z gospodyniami w świetlicach wiejskich w Zwartowie i Kowańczu.
Warsztaty plastyczne pozwoliły na zapoznanie uczestników ze sztuką ludową poprzez dekorowanie naczyń i przyborów kuchennych. Wzory nawiązujące do kultury ludowej regionów polskich i niemieckich wykonywane były samodzielnie a wspólne, polsko-niemieckie warsztaty taneczne, pozwoliły na poznanie układu do taktów niemieckiego tańca Lendler.
Następnie w pięknie zaaranżowanej Homanit Arenie w Karlinie odbyło się spotkanie rolników oraz instytucji związanych z działalnością rolniczą. To doskonała okazja do integracji i wspólnego podsumowania zbiorów.
Niewątpliwie gwiazdami uroczystości były Sikoreczki z Koło Gospodyń Wiejskich w Kowańczu „Sikoreczki”. To dzięki nim salę przyozdobił piękny wieniec, a przyśpiewki wprowadziły zebranych gości w klimat imprezy. Piękne stroje ludowe i uroda Sikoreczek nie umknęły żadnemu widzowi.
Wybrani starostowie – Agnieszka Szczepanik i Przemysław Turowski przekazali tradycyjny chleb na ręce burmistrza Karlina oraz wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Karlinie, aby podzielili go sprawiedliwie.
Podczas uroczystości wręczono również statuetki ROLNIKA ROKU GMINY KARLINO 2021, którymi nagrodzono : Beatę i Marka Klepuszewskich, Agnieszkę i Mariusza Szczepanik, Małgorzatę i Szymona Ręcławowicz, Zofię i Pawła Marcinkowskich, Przemysława Turowskiego oraz Patrycję i Marka Florczyk.
Uroczyste obchody Dnia Rolnika umilił występ artystyczny Anny Koziak z córkami. To potwierdza, że w Kowańczu mamy bardzo zdolnych mieszkańców.
Były też zawody we wbijaniu gwoździ, w których wzięli udział włodarze sąsiednich gmin oraz uroczyste odtańczenie niemieckiego tańca Lendler, co było ukłonem w stronę gości z Niemiec.
 
Dziękujemy za wsparcie uroczystości sponsorom:
Petrico Camp Resort
Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Maximus Broker Sp. z o.o.
Zofia i Paweł Marcinkowscy Gospodarstwo Rolne Gościnko
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Pomorskie Biuro Regionalnego w Koszalinie