POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA ROLNIKÓW – KARLINO 2023

W dniach 06-08 października 2023 r. odbyły się kolejne już „Polsko-niemieckie  spotkania rolników – Karlino 2023” dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz budżetu państwa – Fundusz Małych Projektów Interreg VI A

Celem projektu była integracja polsko-niemiecka i wymiana doświadczeń z przybliżeniem rolniczych tradycji i regionalnych przepisów. Spotkania odbyły się przy oprawie towarzyszącej świętu plonów.

Goście z gmin partnerskich Dargun i Wolgast odbyli warsztaty kulinarne z gospodyniami w świetlicach wiejskich oraz warsztaty plastyczne, które pozwoliły na zapoznanie uczestników ze sztuką ludową poprzez dekorowanie naczyń. Uczestnicy integrowali się również projektując i samodzielnie dekorując ażurowe dekoracje ścienne 3D z mchu. W ramach projektu zrealizowano również polsko-niemieckie warsztaty taneczne, dzięki którym w takt muzyki poloneza partnerzy zrobili wstęp do uroczystej kolacji.

Doroczne spotkanie rolników oraz instytucji związanych z działalnością rolniczą było doskonałą okazją do integracji i wspólnego podsumowania zbiorów. Podczas uroczystości pięknie zaprezentowali się członkowie Koła Gospodyń Wiejskich „ Sikoreczki” w Kowańczu. To dzięki nim salę przyozdobił piękny wieniec, a przyśpiewki ludowe wprowadziły zebranych gości w dożynkowy klimat imprezy. Piękne stroje ludowe i uroda Sikoreczek nie umknęły żadnemu widzowi.

Wspólne dzielenie się chlebem pozwoliło  na pełną integrację uczestników. Podczas spotkania nagrodzono również wyróżniających się gospodarzy.

Polsko-niemieckie spotkania w Karlinie sprawiają, że współpraca z partnerami z Dargun i Wolgast doskonale rozwija się już od wielu lat na różnych płaszczyznach.

„POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA ROLNIKÓW – KARLINO 2023”
Umowa nr KPF-0024-23
FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A  Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027
W ramach celu szczegółowego (CS) 6.3 „Wzmocnienie zaufania”