Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino

W okresie od lipca do października 2019 r. Karliński Ośrodek Kultury zrealizował projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo”.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  i Morze” na podstawie umowy nr 00195-6523.2-SW1610288/18/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zakres zadania:

– odmulenie i oczyszczenie rowów na wlocie i wylocie stawu,
– usunięcie roślinności i odmulenie dna zbiornika do gruntu rodzimego wraz z wywozem urobku na terenie miejscowości Krukowo,
– remont istniejącej zastawki,
– wykonanie kiszki faszynowej wiklinowej – faszynowanie stawu,
– wykonanie kiszki faszynowej wiklinowej – faszynowanie rowów,
– wykonanie opaski wokół zbiornika z kruszywa naturalnego,
– wyrównanie i formowanie skarp zbiornika,
– humusowanie skarpy z wysiewem trawy,
– wykonanie i montaż wiaty drewnianej z ławostołami,
– wykonanie i montaż ławek wolnostojących
– wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
– wykonanie i montaż pomostu drewnianego.

Projekt przyczyni się do zaspokojenia potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej zarówno mieszkańców gminy, jak i turystów odwiedzających region. Zagospodarowanie zbiornika wodnego jest fundamentem dla działań związanych z poprawą infrastruktury turystycznej w całym obszarze działania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Projekt pozwoli na większą integrację mieszkańców, stworzy miejsca spotkań różnych grup społecznych a co za tym idzie przyczyni się do rozwoju turystyki regionu.

Wartość zadania: 105.633,65 zł

Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej: 60.000,00 zł

Środki własne: 45.633,65 zł

Beneficjent:

Karliński Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino

Wykonawca prac:

Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych, Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard