Święto Niepodległości w Karlinie

Uroczystości 101-ej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości w Karlinie rozpoczęły się od mszy świętej za Ojczyznę. Po mszy św. wszyscy zgromadzeni przemaszerowali we wspólnym pochodzie po obelisk przy ulicy Parkowej, gdzie nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Burmistrz Karlina Waldemar Miśko w kilku słowach podziękował zgromadzonym za upamiętnienie tego ważnego w dziejach Polski święta. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem a następnie dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury p. Małgorzata Kolicka zaprosiła wszystkich do wysłuchania koncertu pod nazwą „Moniuszko – muzyczna droga do niepodległości” w sali widowiskowej KOK.