Seniorzy z naszej gminy na konferencji w Wałczu.

3 i 4 listopada 2016 r. seniorzy z naszej gminy uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji w Wałczu pn. „Aktywność fizyczna osób starszych”.
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń osób w wieku 55+ na temat sposobów aktywności ruchowej, jej wpływu na zdrowie i samopoczucie u osób starszych.

Konferencja została podzielona na trzy moduły:
1. Sesja panelowa – obejmowała wystąpienia prowadzone przez doświadczonych wykładowców, dietetyków, olimpijczyków oraz zaproszonych gości.
2. Warsztaty praktyczne – obejmowały zajęcia z różnych form aktywności fizycznej: Nordic Walking, pływanie, aerobik, gry i zabawy sportowe.
3. Spartakiada Seniorów – rywalizacja seniorów w różnych konkurencjach sportowych w typowo olimpijskim klimacie.