Spotkanie opiekunów świetlic wiejskich

15.01.2016 r. w Karlińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie opiekunów świetlic wiejskich. Rozpoczęło je sprawozdanie z działalności poszczególnych placówek w roku 2015. następnie przedstawiono organizację pracy na rok 2016, w tym specjalne zadania na okres ferii zimowych. Został ogłoszony też konkurs pn. „W tanecznych rytmach”, w ramach którego zespoły wszystkich świetlic zaprezentują się w okresie od maja do sierpnia tego roku. Wyróżnione zespoły wystąpią podczas imprez organizowanych w naszej gminie.