Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w Koziej Górze

Formuła Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa ukierunkowana jest na promowanie w kontekście europejskim różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, propagowanie dialogu międzykulturowego i wzmocnienie identyfikacji społecznej z lokalną, rodzimą spuścizną kulturową, postrzegana tak w wymiarze materialnym jak i duchowym.
Wydarzenie kulturalne ZDD w Karlinie łączą wątki ideowo – programowe Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych od lat na Pomorzu Zachodnim i objętych patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, z bardzo silnie wyeksponowaną specyfiką kulturową i historyczną regionu. Od kilku edycji głównym elementem, który wpisał się w karlińskie obchody to zaprezentowanie jednego z zabytków architektury w Gminie Karlino. Tym razem gościliśmy w byłym majątku rycerskim w Koziej Górze.
Serdecznie dziękujemy Gospodarzom za miłe przyjęcie i wszystkim gościom za liczne przybycie. Zapraszamy za rok.