STONOGA w Karlińskim Ośrodku Kultury

Stowarzyszenie „Stonoga” jest w takcie realizacji projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – MAŁE INICJATYWY LOKALNE  EDYCJA 2   „Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  W ramach projektu został zakupiony sprzęt niezbędny do sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz świadczenia usług wyższej jakości dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Pozwoli na sprawniejsze przygotowanie zajęć, warsztatów i spotkań edukacyjnych.